Wat houdt ons bezig

Lubberink & co
Wat houdt ons bezig

Vertrouwenspersoon
voor de ondernemer

Persoonlijke
aandacht

Mens staat
centraal

We zitten naast
de ondernemer

Betrokken
en verbinden

Missie

Lubberink & co is een betrokken, bevlogen en kwalitatief hoogwaardig mensgerichte advies- en accountantsorganisatie, waarbij de medewerkers en onze relaties centraal staan. 

Kernwaarden die we centraal stellen in onze onderneming zijn: persoonlijk, oprecht, professioneel, praktisch, ondernemend en gepassioneerd. Onze medewerkers bieden we een stimulerende en gezonde werkomgeving, waarin plezier en ontwikkeling voorop staan. Alle medewerkers zijn betrokken bij het tot stand brengen van onze jaarlijkse doelstellingen gebaseerd op het 3 jarenplan.

Visie

Wij creëren een dienstverlening gefundeerd op beginselen van betaalbaarheid, proactief, mensgericht en kwaliteit. Middels een ongedwongen sfeer binnen ons kantoor en nadruk op een hechte relatie met onze relaties en strategische samenwerkingen, up to date ICT-omgeving bedienen we onze relaties in met name Noord Nederland. 

Onze adviseurs zijn hierbij je sparring partner, waarbij je volledig wordt ontzorgd. We zijn betrokken en ondernemende adviseurs, die praktisch zijn ingesteld en die meedenken in het oplossen van je problemen en je verder helpen met situaties. Alles uiteindelijk met één doel: verbetering van je resultaat en onderneming tegen een acceptabele prijs”.

Beroepsorganisaties

Wij zijn aangesloten bij de beroepsorganisaties voor accountants en fiscalisten te weten: NBA, SRA en RB. 

Onze diensten

Algemeen

Algemeen

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Fiscaal

Fiscaal

Salaris
administratie

Salaris
administratie

Accountancy

Accountancy

Administratieve
dienstverlening

Administratieve
dienstverlening

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijke betrokkenheid zit ons in het bloed. Op diverse terreinen zijn we o.a. betrokken bij maatschappelijke projecten zoals: 

  • jaarlijks organiseren van diverse fietstochten, waarbij de opbrengst gaat naar goede doelen gaat; 
  • betrokkenheid bij het organiseren van marathons en fietstochten voor goede doelen projecten in Afrika; 
  • vrijwilligersfuncties (bestuur) bij diverse maatschappelijk instanties zoals stichtingen en verenigingen. Denk hierbij aan sport, welzijn en ondernemersorganisaties;
  • reductie papiergebruik door volledig digitaal kantoor. 
 

Het laatste nieuws

Lubberink & co wint procedure tegen belastingdienst

Op 11 juli jl heeft de rechter van de belastingkamer te Groningen uitspraak gedaan in een zaak die Lubberink & co tegen de belastingdienst heeft aangespannen. Het beroep was gericht tegen een opgelegde aanslag vennootschapsbelasting van een relatie. Lubberink & co was het oneens met de aanslag op principiële gronden en verkeerde uitleg van het

Lees verder »

Nieuwsbrief juli 2018

Reparatiewetgeving fiscale eenheid onuitvoerbaar De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelastingblijft de gemoederen beroeren. Als gevolg van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie zouden door middel van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting uit het buitenland afkomstige rentelasten in aftrek gebracht kunnen worden bij de Nederlandse moedermaatschappij.  Om dat te voorkomen heeft het ministerie van Financiën met

Lees verder »

Supporter en sponsor van Top Dutch Solar Racing

Lubberink & Co is supporter en sponsor van de Top Dutch Solar Racing van studenten in Groningen. We adviseren het team op financieel en fiscaal vlak, zodat het team zich volledig kan richten op waar ze goed in zijn, het bouwen van een Top Dutch Solar auto! Deze auto is niet zomaar een auto. Ze

Lees verder »
Inloggen boekhouding