Verzorgen arbeidsovereenkomsten

Lubberink & co
Verzorgen arbeidsovereenkomsten

Vertrouwenspersoon
voor de ondernemer

Persoonlijke
aandacht

Mens staat
centraal

We zitten naast
de ondernemer

Betrokken
en verbinden

Verzorgen arbeidsovereenkomsten

Arbeidsrecht is een complexe materie. Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst is het dan ook verstandig om de hulp in te schakelen.  

Je wilt bijvoorbeeld flexwerkers inschakelen om pieken op te vangen in je onderneming? Zo is er het één en ander veranderd op het gebied van proeftijd, concurrentiebeding, aanzegtermijn en bij minderjarige werknemers. Voor tijdelijke medewerkers zal er sneller een vast dienstverband moeten worden geboden en er zijn nieuwe regels gekomen op het gebied van ontslagrecht.

Diensten - Salarisadministratie

Online salarisadministratie

Online salarisadministratie

Veel CAO kennis

Veel CAO kennis

Personeel en advies

Personeel en advies

Begeleiding personeel voor ondernemers

Begeleiding personeel voor ondernemers

Verzorgen arbeidsovereenkomsten

Verzorgen arbeidsovereenkomsten

Begeleiding bij ontslag

Soms vraag je je af hoe je een dienstverband met een medewerker kunt beëindigen. Of wanneer betaal ik welke vergoeding? Hoeveel tijdelijke contracten kan ik aangaan, voor welke periode? We kunnen je ondersteunen met een ontslagaanvraag via bijvoorbeeld het UWV. Tevens kunnen we tussen je medewerker en je onderneming een vaststellingsovereenkomst opstellen om de uitdiensttreding van je medewerker goed te regelen. Mogelijk zal ondersteuning van een externe advocaat nodig zijn bij voornoemde activiteiten. 

Wil je een arbeidsovereenkomst laten opstellen, hulp bij ontslag van je medewerker(s) of ben je benieuwd naar wat er precies veranderd is voor je eigen situatie? We helpen je graag verder en kijken graag naar je situatie en wensen. 

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Het laatste nieuws

Lubberink & co wint procedure tegen belastingdienst

Op 11 juli jl heeft de rechter van de belastingkamer te Groningen uitspraak gedaan in een zaak die Lubberink & co tegen de belastingdienst heeft aangespannen. Het beroep was gericht tegen een opgelegde aanslag vennootschapsbelasting van een relatie. Lubberink & co was het oneens met de aanslag op principiële gronden en verkeerde uitleg van het

Lees verder »

Nieuwsbrief juli 2018

Reparatiewetgeving fiscale eenheid onuitvoerbaar De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelastingblijft de gemoederen beroeren. Als gevolg van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie zouden door middel van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting uit het buitenland afkomstige rentelasten in aftrek gebracht kunnen worden bij de Nederlandse moedermaatschappij.  Om dat te voorkomen heeft het ministerie van Financiën met

Lees verder »

Supporter en sponsor van Top Dutch Solar Racing

Lubberink & Co is supporter en sponsor van de Top Dutch Solar Racing van studenten in Groningen. We adviseren het team op financieel en fiscaal vlak, zodat het team zich volledig kan richten op waar ze goed in zijn, het bouwen van een Top Dutch Solar auto! Deze auto is niet zomaar een auto. Ze

Lees verder »
Inloggen boekhouding