Twintigste halfjaarsrapportage Belastingdienst

Twintigste halfjaarsrapportage Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft de twintigste halfjaarsrapportage Belastingdienst aan de Tweede Kamer aangeboden. Centraal in deze rapportage staat dit keer de veranderopgave waar de Belastingdienst de komende jaren voor staat. De Belastingdienst heeft immers de laatste tijd het nodige op zijn bordje gekregen en men is er bepaald nog niet! Genoemd kunnen worden de maatregelen uit het Regeerakkoord, de uitrol van de befaamde Investeringsagenda. Ook zaken als de voor de deur staande Brexit (douane!) en de Algemene verordening gegevensverstrekking (AVG) zullen hun invloed niet missen. Het is bekend dat er de laatste tijd veel is misgegaan bij de Belastingdienst rondom de schenk- erfbelasting. Voor zover dat tot vertraging heeft geleid is door staatssecretaris Snel toegezegd dat er geen belastingrente in rekening wordt gebracht voor zover die vertraging wordt veroorzaakt door het automatiseringssysteem van de erfbelasting.

De staatssecretaris ziet de vernieuwing van de Belastingdienst als zijn belangrijkste taak. Het lijkt ons – welwillend gezegd – een uitdaging.

Inloggen boekhouding