Spoedreparatie fiscale eenheid: MKB de pineut?

Spoedreparatie fiscale eenheid: MKB de pineut?

Op het ministerie van Financiën hebben ze buikpijn. Buikpijn over de houdbaarheid van ons regime voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Er lopen daarover namelijk enkele procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. De hoogste adviseur van het EU Hof, advocaat-generaal Campos Sanchéz-Bordona, heeft het EU Hof geadviseerd om de procederende belastingplichtigen in het gelijk te stellen. De advocaatgeneraal is namelijk van mening dat het Nederlandse fiscale-eenheidsregime (in ieder geval gedeeltelijk) niet verenigbaar is met een van de grondrechten binnen de EU, namelijk de vrijheid van vestiging. Adviezen van de advocaat-generaal worden vaker wel overgenomen dan niet, wat de buikpijn op het ministerie verklaart. Mocht dit scenario namelijk uitkomen dan kost dat Nederland enkele honderden miljoenen euro’s per jaar. Daarom heeft men – voor het geval dat – inmiddels enkele spoedreparatiemaatregelen in de vennootschapsbelasting (en in de dividendbelasting) aangekondigd. Deze noodverbanden beperken in de vennootschapsbelasting onder meer de renteaftrekbeperking, de deelnemingsvrijstelling en in een enkel geval ook de verliesverrekening.

Ook het MKB zal door deze maatregelen worden geraakt. Het is vreemd dat deze sector moet meebetalen aan de oplossing van een probleem waar men part noch deel aan heeft.

Inloggen boekhouding