Ontsnappen is wel mogelijk!

Ontsnappen is wel mogelijk!

Het is erg populair op dit moment: een avondje naar de escaperoom. Voor wie het nog niet wist: de fiscus omschrijft een escaperoom als een ruimte waarin een groep mensen voor een bepaalde tijd wordt opgesloten. De groep moet binnen de daarvoor gestelde tijd uit deze ruimte zien te ontsnappen, door aanwijzingen op te volgen en puzzels op te lossen. Omdat een escaperoom een primair voor vermaak ingerichte voorziening is – zoals ook attractieparken en speeltuinen – mag het verlenen van toegang tot een escaperoom worden belast met 6% omzetbelasting. Daarvoor gelden wel enkele voorwaarden, zoals dat sprake moet zijn van een permanent ingerichte voorziening. Daarvan is sprake als de attractie per jaar minstens twee maanden achter elkaar geopend is.

Ook als het verblijf in de escaperoom beperkt dient te blijven tot een vooraf vastgestelde tijd wordt aan deze laatste voorwaarde gewoon voldaan!

Inloggen boekhouding