Nieuwsbrief mei 2018

Ontoelaatbaar bewijs redt zwartspaarder (voorlopig!)

Het is de laatste jaren strijk en zet: zwartspaarders die met behulp van informatie van dubieuze herkomst (in de regel afkomstig van tipgevers die zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal of heling) worden opgespoord en berecht. Het verweer dat de Belastingdienst van die informatie geen gebruik mocht maken werd tot nu toe bijna steeds door de fiscale rechter verworpen.