Nieuwe lijsten gepubliceerd

Nieuwe lijsten gepubliceerd

Recentelijk zijn de nieuwe Energielijst 2018 en de nieuwe Milieulijst 2018 gepubliceerd. Beide lijsten bevatten de nodige wijzigingen. Zo betreft een grote verruiming op de Energielijst 2018 de energiebalancering. Hierbij brengen slimme systemen vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans. Door opslagcapaciteit en optimalisatie-software te combineren, kan duurzame energie tijdens pieken worden opgeslagen en later worden benut. Een andere opvallende wijziging op de Energielijst 2018 is de verruimde categorie transportmiddelen. Ook de Milieulijst 2018 bevat de nodige verruimingen, onder meer op het gebied van de circulaire economie. Ook voor de land- en tuinbouw is er het een en ander te vinden in de nieuwe lijst, evenals rondom de thema’s mobiliteit, klimaat en lucht en duurzaam bouwen. Ga zorgvuldig te werk als u voornemens bent kwalificerende investeringen te gaan verrichten. Er gelden de nodige formaliteiten en termijnen, en die worden strikt toegepast.

Inloggen boekhouding