Erfbelasting

Lubberink & co
Erfenis en erfbelasting

Vertrouwenspersoon
voor de ondernemer

Persoonlijke
aandacht

Mens staat
centraal

We zitten naast
de ondernemer

Betrokken
en verbinden

Erf- en schenkbelasting

Ontvang je een erfenis? Dan dien je als erfgename veelal erfbelasting te betalen over de erfenis. Veel mensen kiezen er voor, i.v.m. het beperken van erfbelasting, om voor hun overlijden al schenkingen te verrichten. Omdat je elk jaar tot een bepaald bedrag belastingvrij schenkingen kunt ontvangen, kan de uiteindelijke belasting die je moet betalen over de totale erfenis aanzienlijk schelen. 

Wij kunnen je ondersteunen met het verzorgen van de veelal lastig gevonden aangifte erfbelasting (successie) en je van adviezen (schenken) voorzien. 

Diensten - Fiscaal

Aangifte vennootschapsbelasting

Aangifte vennootschap-belastingen

Fiscale begeleiding bedrijfsovername

Fiscale begeleiding bedrijfsovername

Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting

Erfbelasting

Erfbelasting

Woning erven

Bij het erven van een woning komen verschillende zaken aan de orde waar je rekening mee dient te houden. Zo krijg je te maken met overdrachtsbelasting, notariskosten, kadasterkosten en eventuele vermogensbelasting, wanneer je besluit de woning niet te verkopen en zelf al een woning bezit. Het is echter ook mogelijk dat er nog een restschuld op de woning zit, of één van de andere erfgenamen de woning wil kopen. Omdat er zoveel bij komt kijken is hulp van iemand die gespecialiseerd is in erfbelasting dan ook zeker aan te raden. We kunnen duidelijk in kaart brengen en met je communiceren hoe het verkregen vermogen zal worden overgedragen naar de erfgenamen. We kunnen je ontlasten met de administratieve lasten rondom de erfbelastingaangifte en/of schenkingsaangifte. 

Meer weten over onze diensten? Neem gerust contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Het laatste nieuws

Lubberink & co wint procedure tegen belastingdienst

Op 11 juli jl heeft de rechter van de belastingkamer te Groningen uitspraak gedaan in een zaak die Lubberink & co tegen de belastingdienst heeft aangespannen. Het beroep was gericht tegen een opgelegde aanslag vennootschapsbelasting van een relatie. Lubberink & co was het oneens met de aanslag op principiële gronden en verkeerde uitleg van het

Lees verder »

Nieuwsbrief juli 2018

Reparatiewetgeving fiscale eenheid onuitvoerbaar De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelastingblijft de gemoederen beroeren. Als gevolg van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie zouden door middel van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting uit het buitenland afkomstige rentelasten in aftrek gebracht kunnen worden bij de Nederlandse moedermaatschappij.  Om dat te voorkomen heeft het ministerie van Financiën met

Lees verder »

Supporter en sponsor van Top Dutch Solar Racing

Lubberink & Co is supporter en sponsor van de Top Dutch Solar Racing van studenten in Groningen. We adviseren het team op financieel en fiscaal vlak, zodat het team zich volledig kan richten op waar ze goed in zijn, het bouwen van een Top Dutch Solar auto! Deze auto is niet zomaar een auto. Ze

Lees verder »
Inloggen boekhouding