Controleren

Lubberink & co
Controleren jaarrekening

Vertrouwenspersoon
voor de ondernemer

Persoonlijke
aandacht

Mens staat
centraal

We zitten naast
de ondernemer

Betrokken
en verbinden

Controleren

Doelgericht en efficiënt controleren

Je wilt cijfers in de jaarrekening die een goed beeld geven van de werkelijkheid en waarop je als ondernemer de juiste beslissingen neemt in het belang van je onderneming. Zekerheid over de cijfers en financiële prestaties geeft niet alleen jou rust, maar brengt ook vertrouwen bij je stakeholders, zoals crediteuren, aandeelhouders, de bank en andere belanghebbenden. De controleverklaring levert zekerheid, voor jezelf en voor derden.

Wanneer moet u een accountantscontrole uitvoeren? 

Een accountantsverklaring is voor ondernemingen verplicht die aan twee van de drie volgende voorwaarden voldoen voor twee opeenvolgende jaren:

  • meer dan 50 (full time) werknemers in dienst;
  • meer dan 6 miljoen euro balanstotaal;
  • meer dan 12 miljoen euro netto omzet.
Lubberink_Algemeen_03

Diensten - Accountancy

Samenstellen

Samenstellen

Beoordelen

Beoordelen

Controleren

Controleren

Werkzaamheden

Voor de uitvoering van de wettelijke controle(s) werken we samen met een andere partner. Tijdens het controleproces informeren we je hoe ver we zijn en welke informatie we nog nodig hebben. We bespreken de correcties die nodig zijn in de cijfers van je jaarrekening. Daarbij is onze rol onafhankelijk en krijg je van ons een objectief antwoord.

Daarnaast doen wij aanbevelingen voor verbetering van je administratieve processen en bedrijfsvoering. Je weet precies waar je aan toe bent en kan met de informatie waar nodig bijsturen voor een optimaal bedrijfsresultaat.

Kwaliteit van de accountantscontrole 

We werken en rapporteren altijd onafhankelijk en waarborgen dit door het naleven van beroepsregels en onafhankelijkheidsrichtlijnen volgens de geldende verordeningen en wet- en regelgeving (VGBA en ViO). Uiteraard om tot de beste accountantscontrole te komen. In jouw belang, maar ook in het maatschappelijk belang.

Benieuwd naar wat wij voor je kunnen betekenen of heb je een specifieke vraag? Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak.

Het laatste nieuws

Lubberink & co wint procedure tegen belastingdienst

Op 11 juli jl heeft de rechter van de belastingkamer te Groningen uitspraak gedaan in een zaak die Lubberink & co tegen de belastingdienst heeft aangespannen. Het beroep was gericht tegen een opgelegde aanslag vennootschapsbelasting van een relatie. Lubberink & co was het oneens met de aanslag op principiële gronden en verkeerde uitleg van het

Lees verder »

Nieuwsbrief juli 2018

Reparatiewetgeving fiscale eenheid onuitvoerbaar De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelastingblijft de gemoederen beroeren. Als gevolg van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie zouden door middel van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting uit het buitenland afkomstige rentelasten in aftrek gebracht kunnen worden bij de Nederlandse moedermaatschappij.  Om dat te voorkomen heeft het ministerie van Financiën met

Lees verder »

Supporter en sponsor van Top Dutch Solar Racing

Lubberink & Co is supporter en sponsor van de Top Dutch Solar Racing van studenten in Groningen. We adviseren het team op financieel en fiscaal vlak, zodat het team zich volledig kan richten op waar ze goed in zijn, het bouwen van een Top Dutch Solar auto! Deze auto is niet zomaar een auto. Ze

Lees verder »
Inloggen boekhouding