Beoordelen

Lubberink & co
Beoordelen jaarrekening

Vertrouwenspersoon
voor de ondernemer

Persoonlijke
aandacht

Mens staat
centraal

We zitten naast
de ondernemer

Betrokken
en verbinden

Beoordelen

Je kunt gevraagd worden de jaarrekening te laten beoordelen door een accountant of je hebt zelf de wens meer zekerheid toe te voegen aan je financiële gegevens. 

Die beoordeling kan om verschillende redenen worden aangevraagd. Sommige beroepsgroepen, zoals in de logistieke dienstverlening, vereisen een beoordeling op het minimale aanwezige vermogen. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders geldt dat er tenminste een beoordelingsverklaring van een accountant verstrekt dient te worden bij de uitgebrachte jaarrekening. 

Soms wordt er door verzekeringsmaatschappijen extra zekerheid gevraagd door de accountant een beoordelingsverklaring te laten afgeven. Ook kan er een beoordeling worden verstrekt bij de jaarrekening van een organisatie die niet wettelijk verplicht is om een ‘echte’ accountantscontrole te laten uitvoeren, maar waarbij zekerheid omtrent de verantwoording wel gewenst is. Bijvoorbeeld als er meerdere belanghebbenden zijn en zij zekerheid wensen en de organisatie te klein is om effectief te kunnen controleren of als de kosten voor een volledige accountantscontrole te hoog zijn.

Diensten - Accountancy

Samenstellen

Samenstellen

Beoordelen

Beoordelen

Controleren

Controleren

 

Bij een beoordelingsopdracht worden door de accountant normaliter minder werkzaamheden te verrichten dan bij een controleopdracht. De prijs voor deze verklaring is meestal ook lager en mondt uit in een beoordelingsverklaring. De zekerheid die wordt verstrekt is ook lager, hetgeen zich uit in de bewoording van de verklaring. 

Meer weten over het laten opmaken van een beoordelingsverklaring? Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie?

Het laatste nieuws

Blauwe enveloppe

Blauwe enveloppe Er bestaat de nodige boosheid over de (snelle) verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. Dat u met 65 jaar kon stoppen met werken is inmiddels al weer enkele jaren geleden. Maar door een (computer) fout bij de Belastingdienst ontvingen onlangs veel in 1953 geboren mensen (die in 2018 dus 65 worden) een blauwe

Lees verder »

Spoedreparatie fiscale eenheid: MKB de pineut?

Spoedreparatie fiscale eenheid: MKB de pineut? Op het ministerie van Financiën hebben ze buikpijn. Buikpijn over de houdbaarheid van ons regime voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Er lopen daarover namelijk enkele procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. De hoogste adviseur van het EU Hof, advocaat-generaal Campos Sanchéz-Bordona,

Lees verder »

Twintigste halfjaarsrapportage Belastingdienst

Twintigste halfjaarsrapportage Belastingdienst De staatssecretaris van Financiën heeft de twintigste halfjaarsrapportage Belastingdienst aan de Tweede Kamer aangeboden. Centraal in deze rapportage staat dit keer de veranderopgave waar de Belastingdienst de komende jaren voor staat. De Belastingdienst heeft immers de laatste tijd het nodige op zijn bordje gekregen en men is er bepaald nog niet! Genoemd

Lees verder »
Inloggen boekhouding