Beoordelen

Lubberink & co
Beoordelen jaarrekening

Vertrouwenspersoon
voor de ondernemer

Persoonlijke
aandacht

Mens staat
centraal

We zitten naast
de ondernemer

Betrokken
en verbinden

Beoordelen

Je kunt gevraagd worden de jaarrekening te laten beoordelen door een accountant of je hebt zelf de wens meer zekerheid toe te voegen aan je financiële gegevens. 

Die beoordeling kan om verschillende redenen worden aangevraagd. Sommige beroepsgroepen, zoals in de logistieke dienstverlening, vereisen een beoordeling op het minimale aanwezige vermogen. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders geldt dat er tenminste een beoordelingsverklaring van een accountant verstrekt dient te worden bij de uitgebrachte jaarrekening. 

Soms wordt er door verzekeringsmaatschappijen extra zekerheid gevraagd door de accountant een beoordelingsverklaring te laten afgeven. Ook kan er een beoordeling worden verstrekt bij de jaarrekening van een organisatie die niet wettelijk verplicht is om een ‘echte’ accountantscontrole te laten uitvoeren, maar waarbij zekerheid omtrent de verantwoording wel gewenst is. Bijvoorbeeld als er meerdere belanghebbenden zijn en zij zekerheid wensen en de organisatie te klein is om effectief te kunnen controleren of als de kosten voor een volledige accountantscontrole te hoog zijn.

Diensten - Accountancy

Samenstellen

Samenstellen

Beoordelen

Beoordelen

Controleren

Controleren

 

Bij een beoordelingsopdracht worden door de accountant normaliter minder werkzaamheden te verrichten dan bij een controleopdracht. De prijs voor deze verklaring is meestal ook lager en mondt uit in een beoordelingsverklaring. De zekerheid die wordt verstrekt is ook lager, hetgeen zich uit in de bewoording van de verklaring. 

Meer weten over het laten opmaken van een beoordelingsverklaring? Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie?

Het laatste nieuws

Lubberink & co wint procedure tegen belastingdienst

Op 11 juli jl heeft de rechter van de belastingkamer te Groningen uitspraak gedaan in een zaak die Lubberink & co tegen de belastingdienst heeft aangespannen. Het beroep was gericht tegen een opgelegde aanslag vennootschapsbelasting van een relatie. Lubberink & co was het oneens met de aanslag op principiële gronden en verkeerde uitleg van het

Lees verder »

Nieuwsbrief juli 2018

Reparatiewetgeving fiscale eenheid onuitvoerbaar De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelastingblijft de gemoederen beroeren. Als gevolg van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie zouden door middel van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting uit het buitenland afkomstige rentelasten in aftrek gebracht kunnen worden bij de Nederlandse moedermaatschappij.  Om dat te voorkomen heeft het ministerie van Financiën met

Lees verder »

Supporter en sponsor van Top Dutch Solar Racing

Lubberink & Co is supporter en sponsor van de Top Dutch Solar Racing van studenten in Groningen. We adviseren het team op financieel en fiscaal vlak, zodat het team zich volledig kan richten op waar ze goed in zijn, het bouwen van een Top Dutch Solar auto! Deze auto is niet zomaar een auto. Ze

Lees verder »
Inloggen boekhouding