Begeleiden kopen en verkopen ondernemingen

Lubberink & co
Begeleiding bij kopen en verkopen ondernemingen

Vertrouwenspersoon
voor de ondernemer

Persoonlijke
aandacht

Mens staat
centraal

We zitten naast
de ondernemer

Betrokken
en verbinden

Begeleiden kopen en verkopen ondernemingen

 Wil je het maximale halen uit je bedrijfsovername? Ga je starten of wil je je bestaande onderneming laten groeien? De huidige markt biedt mogelijkheden voor bedrijfsovername. Door vergrijzing staan er steeds meer bedrijven te koop. Dit biedt kansen voor jou als ondernemer. Wij ondersteunen je graag, zodat je het maximale haalt uit de bedrijfsovername.

Het kopen of verkopen van een bedrijf vergt veel tijd en voorbereiding. Uiteraard wilt u de best mogelijke deal sluiten. Het doorlopen van de te ondernemen stappen met een overnameadviseur geeft je inzicht in het proces. Er kan worden aangegeven welke factoren van belang zijn en meegenomen kunnen worden in de onderhandelingen en je uiteindelijke besluit.

Corporate Finance

Kopen en verkopen
ondernemingen

Kopen en verkopen
ondernemingen

Onderhandelingen voeren

Onderhandelingen voeren

Due dilligence

Due dilligence

Herstructurering

Herstructurering

Waardering
ondernemingen

Waardering
ondernemingen

Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie

Wij zijn er voor jou om je te helpen met het kopen of verkopen van je bedrijf. We analyseren de financiële status van het bedrijf, maar kunnen een marktanalyse uitvoeren, helpen met de onderhandelingen, het verkrijgen van de benodigde financiering en het opstellen van contracten. 

Meer weten? Neem gerust contact op voor vragen of advies.

Het laatste nieuws

Lubberink & co wint procedure tegen belastingdienst

Op 11 juli jl heeft de rechter van de belastingkamer te Groningen uitspraak gedaan in een zaak die Lubberink & co tegen de belastingdienst heeft aangespannen. Het beroep was gericht tegen een opgelegde aanslag vennootschapsbelasting van een relatie. Lubberink & co was het oneens met de aanslag op principiële gronden en verkeerde uitleg van het

Lees verder »

Nieuwsbrief juli 2018

Reparatiewetgeving fiscale eenheid onuitvoerbaar De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelastingblijft de gemoederen beroeren. Als gevolg van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie zouden door middel van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting uit het buitenland afkomstige rentelasten in aftrek gebracht kunnen worden bij de Nederlandse moedermaatschappij.  Om dat te voorkomen heeft het ministerie van Financiën met

Lees verder »

Supporter en sponsor van Top Dutch Solar Racing

Lubberink & Co is supporter en sponsor van de Top Dutch Solar Racing van studenten in Groningen. We adviseren het team op financieel en fiscaal vlak, zodat het team zich volledig kan richten op waar ze goed in zijn, het bouwen van een Top Dutch Solar auto! Deze auto is niet zomaar een auto. Ze

Lees verder »
Inloggen boekhouding