Bedrijfsstrategie

Lubberink & co
Bedrijfsstrategie

Vertrouwenspersoon
voor de ondernemer

Persoonlijke
aandacht

Mens staat
centraal

We zitten naast
de ondernemer

Betrokken
en verbinden

Bedrijfsstrategie

Van bedrijfsstrategie naar gezonde resultaten

Hoe presteert je onderneming zich ten opzichte van de concurrent? Wat zijn de verbeterpunten in je bedrijfsvoering? Waar wil je staan met je bedrijf over 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar? En hoe ga je dit realiseren? Hoe realiseer je een succesvolle overdracht? Wij kunnen een sterkte- zwakteanalyse (SWOT) uitvoeren, je ondersteunen bij je ondernemingsplannen en concrete kansen voor je onderneming.

Als adviseurs zijn wij onafhankelijk en objectief in onze bedrijfsadviezen. Scherpe en duidelijk te communiceren analyses zijn van belang. Wij zullen je onderneming beoordelen t.o.v. de branche en markt.

Corporate Finance

Kopen en verkopen
ondernemingen

Kopen en verkopen
ondernemingen

Onderhandelingen voeren

Onderhandelingen voeren

Due dilligence

Due dilligence

Herstructurering

Herstructurering

Waardering
ondernemingen

Waardering
ondernemingen

Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie

Analyse

Wij kunnen voor jou een analyse uitvoeren, om een beeld te krijgen van de huidige positie van je onderneming. Op basis van deze analyse kunnen wij je positie bepalen en met je spreken over de gewenste keuzes.

Om je plannen concreet te maken zullen we je ondersteunen bij het opstellen van een ondernemingsplan en (financieel) onderbouwen met realistische prognoses.

Wij kunnen je adviseren en ondersteunen in het maken van een juiste bedrijfsstrategie waarmee je je plannen en mogelijk dromen kunt realiseren.

Het laatste nieuws

Blauwe enveloppe

Blauwe enveloppe Er bestaat de nodige boosheid over de (snelle) verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. Dat u met 65 jaar kon stoppen met werken is inmiddels al weer enkele jaren geleden. Maar door een (computer) fout bij de Belastingdienst ontvingen onlangs veel in 1953 geboren mensen (die in 2018 dus 65 worden) een blauwe

Lees verder »

Spoedreparatie fiscale eenheid: MKB de pineut?

Spoedreparatie fiscale eenheid: MKB de pineut? Op het ministerie van Financiën hebben ze buikpijn. Buikpijn over de houdbaarheid van ons regime voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Er lopen daarover namelijk enkele procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. De hoogste adviseur van het EU Hof, advocaat-generaal Campos Sanchéz-Bordona,

Lees verder »

Twintigste halfjaarsrapportage Belastingdienst

Twintigste halfjaarsrapportage Belastingdienst De staatssecretaris van Financiën heeft de twintigste halfjaarsrapportage Belastingdienst aan de Tweede Kamer aangeboden. Centraal in deze rapportage staat dit keer de veranderopgave waar de Belastingdienst de komende jaren voor staat. De Belastingdienst heeft immers de laatste tijd het nodige op zijn bordje gekregen en men is er bepaald nog niet! Genoemd

Lees verder »
Inloggen boekhouding