Bedrijfsstrategie

Lubberink & co
Bedrijfsstrategie

Vertrouwenspersoon
voor de ondernemer

Persoonlijke
aandacht

Mens staat
centraal

We zitten naast
de ondernemer

Betrokken
en verbinden

Bedrijfsstrategie

Van bedrijfsstrategie naar gezonde resultaten

Hoe presteert je onderneming zich ten opzichte van de concurrent? Wat zijn de verbeterpunten in je bedrijfsvoering? Waar wil je staan met je bedrijf over 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar? En hoe ga je dit realiseren? Hoe realiseer je een succesvolle overdracht? Wij kunnen een sterkte- zwakteanalyse (SWOT) uitvoeren, je ondersteunen bij je ondernemingsplannen en concrete kansen voor je onderneming.

Als adviseurs zijn wij onafhankelijk en objectief in onze bedrijfsadviezen. Scherpe en duidelijk te communiceren analyses zijn van belang. Wij zullen je onderneming beoordelen t.o.v. de branche en markt.

Corporate Finance

Kopen en verkopen
ondernemingen

Kopen en verkopen
ondernemingen

Onderhandelingen voeren

Onderhandelingen voeren

Due dilligence

Due dilligence

Herstructurering

Herstructurering

Waardering
ondernemingen

Waardering
ondernemingen

Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie

Analyse

Wij kunnen voor jou een analyse uitvoeren, om een beeld te krijgen van de huidige positie van je onderneming. Op basis van deze analyse kunnen wij je positie bepalen en met je spreken over de gewenste keuzes.

Om je plannen concreet te maken zullen we je ondersteunen bij het opstellen van een ondernemingsplan en (financieel) onderbouwen met realistische prognoses.

Wij kunnen je adviseren en ondersteunen in het maken van een juiste bedrijfsstrategie waarmee je je plannen en mogelijk dromen kunt realiseren.

Het laatste nieuws

Lubberink & co wint procedure tegen belastingdienst

Op 11 juli jl heeft de rechter van de belastingkamer te Groningen uitspraak gedaan in een zaak die Lubberink & co tegen de belastingdienst heeft aangespannen. Het beroep was gericht tegen een opgelegde aanslag vennootschapsbelasting van een relatie. Lubberink & co was het oneens met de aanslag op principiële gronden en verkeerde uitleg van het

Lees verder »

Nieuwsbrief juli 2018

Reparatiewetgeving fiscale eenheid onuitvoerbaar De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelastingblijft de gemoederen beroeren. Als gevolg van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie zouden door middel van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting uit het buitenland afkomstige rentelasten in aftrek gebracht kunnen worden bij de Nederlandse moedermaatschappij.  Om dat te voorkomen heeft het ministerie van Financiën met

Lees verder »

Supporter en sponsor van Top Dutch Solar Racing

Lubberink & Co is supporter en sponsor van de Top Dutch Solar Racing van studenten in Groningen. We adviseren het team op financieel en fiscaal vlak, zodat het team zich volledig kan richten op waar ze goed in zijn, het bouwen van een Top Dutch Solar auto! Deze auto is niet zomaar een auto. Ze

Lees verder »
Inloggen boekhouding