Air bnb aan banden

Air bnb aan banden

Het is vooral een hoofdstedelijk probleem, maar ook in bijvoorbeeld Maastricht en Groningen is Airbnb in opkomst. Buurtbewoners zijn er vaak niet blij mee, en reguliere hotels vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. De gemeente Amsterdam is nu in actie gekomen en gaat langdurige woningverhuur via Airbnb beperken. Vanaf 1 januari 2019 zal de termijn voor vakantieverhuur van woningen worden verkort van 60 naar maximaal 30 dagen per jaar.

Airbnb is teleurgesteld over de nieuwe maatregelen. Om de geconstateerde problemen op te lossen wil de organisatie graag een overkoepelende overeenkomst met diverse gemeenten sluiten waarin de heffing van toeristenbelasting wordt geregeld en afspraken over informatieuitwisseling worden gemaakt.

Inloggen boekhouding