Aangifte vennootschapsbelasting

Lubberink & co
Helpt je bij je aangifte vennootschapsbelasting

Vertrouwenspersoon
voor de ondernemer

Persoonlijke
aandacht

Mens staat
centraal

We zitten naast
de ondernemer

Betrokken
en verbinden

Aangifte vennootschapsbelasting

Ben je in het bezit van een besloten vennootschap, stichting of coöperatie? Dan krijg je te maken met de wet op de vennootschapsbelasting. Je dient hiervoor aangifte te doen, waarbij diverse aspecten van invloed zijn op de hoogte van de te betalen vennootschapsbelasting. Denk hierbij aan voorwaartse en voorafgaande winsten en verliezen verrekenen. Misschien ben je innovatief bezig en kun je gebruik maken van de speciale innovatiebox. Hiermee kun je het uiteindelijk te betalen vennootschapsbelastingbedrag beperken. 

Onze adviseurs hebben de kennis in huis om je op fiscaal gebied goed informeren en specifiek te adviseren. Wij kunnen voor je onderneming de optimale fiscale positie in kaart brengen. In geval de belastingdienst bij je langskomt om je administratie te controleren (boekenonderzoek), kunnen wij je helpen.

Diensten - Fiscaal

Aangifte vennootschapsbelasting

Aangifte vennootschap-belastingen

Fiscale begeleiding bedrijfsovername

Fiscale begeleiding bedrijfsovername

Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting

Erfbelasting

Erfbelasting

Wij kunnen je onder meer op de volgende gebieden ondersteunen:

  • aangifte(n) vennootschapsbelasting verzorgen;
  • fiscale eenheid tussen vennootschappen;
  • verliesverrekening;
  • winst- en beloningsstructuren;
  • ondersteunen boekenonderzoek door de belastingdienst;
  • innovatie stimuleringsregelingen;
  • deelnemingsvrijstelling;
  • fusies (bedrijf-, aandelen- en juridische fusies).

Het is voor jou van belang om te weten welke aftrekposten benut mogen worden. Zo kan het bedrag aan vennootschapsbelasting dat je uiteindelijk moet afdragen aan de belastingdienst aanzienlijk lager uitvallen. Onze adviseurs nemen graag je persoonlijke situatie onder de loep en voorzien je van fiscale adviezen. 

Meer weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Het laatste nieuws

Lubberink & co wint procedure tegen belastingdienst

Op 11 juli jl heeft de rechter van de belastingkamer te Groningen uitspraak gedaan in een zaak die Lubberink & co tegen de belastingdienst heeft aangespannen. Het beroep was gericht tegen een opgelegde aanslag vennootschapsbelasting van een relatie. Lubberink & co was het oneens met de aanslag op principiële gronden en verkeerde uitleg van het

Lees verder »

Nieuwsbrief juli 2018

Reparatiewetgeving fiscale eenheid onuitvoerbaar De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelastingblijft de gemoederen beroeren. Als gevolg van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie zouden door middel van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting uit het buitenland afkomstige rentelasten in aftrek gebracht kunnen worden bij de Nederlandse moedermaatschappij.  Om dat te voorkomen heeft het ministerie van Financiën met

Lees verder »

Supporter en sponsor van Top Dutch Solar Racing

Lubberink & Co is supporter en sponsor van de Top Dutch Solar Racing van studenten in Groningen. We adviseren het team op financieel en fiscaal vlak, zodat het team zich volledig kan richten op waar ze goed in zijn, het bouwen van een Top Dutch Solar auto! Deze auto is niet zomaar een auto. Ze

Lees verder »
Inloggen boekhouding