Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Lubberink & co is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.


© 2000 Copyright Lubberink & co. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Lubberink & co worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.


Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunt u indienen via het antwoordformulier, of via de verstrekte gegevens op de contact-pagina.